หากลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งกระเบื้องยางแบบทากาว ที่มีความหนา เพียง 2mm หรือ 3mm นั้น จะต้องปรับพื้นให้เรียบได้ระดับ ด้วยการขัดมันพื้นก่อนติดตั้งกระเบื้องยาง เนื่องจากการติดตั้งกระเบื้องยางแบบทากาวนั้น กาวจะดูดแผ่นกระเบื้องยางกับพื้นผิวที่ติดตั้ง ดังนั้นหากพื้นผิวที่ติดตั้งไม่เรียบ เช่นพื้นผิวเป็นปูนขัดหยาบ หลังติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จ พื้นจะฟ้องให้เห็นว่าเป็นเม็ดทรายของพื้นปูนขัดหยาบ ทำให้งานติดตั้งออกมาไม่สวยงาม การแก้ไขคือ จะต้องสกิมพื้นให้เรียบ (Skimming) ก่อนติดตั้งกระเบื้องยาง

หากพื้นเดิมเป็นกระเบื้อง ก็สามารถเลือกใช้กระเบื้องยางแบบทากาวได้ แต่จะต้องทำการสกิมพื้น หรือ ยาแนวร่องกระเบื้องให้เต็มก่อนติดตั้งด้วยกระเบื้องยางแบบทากว

ทางที่ดี แลือกใช้กระเบื้องยางแบบเข้าลิ้นคลิ๊ก (Click Lock) จะดีกว่า เนื่องจากไม่ต้องทากาว จึงทำให้กระเบื้องยางแบบเข้าลิ้นคลิ๊ก มีความทนทานต่อน้ำ และ ความชื้นได้ดีกว่า และ มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า กระเบื้องยางแบบทากาวครับ

การสกิมพื้นด้วยปูนชนิดพิเศษ
การสกิมพื้นด้วยปูนชนิดพิเศษ
การติดตั้งกระเบื้องยางแบบทากาว บนพื้นที่สกิมเรียบแล้ว
กระเบื้องยางแบบทากาว เหมาะกับการติดตั้งทับพื้นผิวที่เรียบ ขัดมัน
กระเบื้องยางแบบทากาว สามารถนำมาติดตั้งลายก้างปลาได้
กระเบื้องยางแบบทากาว สามารถนำมาติดตั้งลายก้างปลาได้