Oak Wood Flooring 3 Strips หรือ ไม้เอ็นจิเนียร์ ผิวหน้าไม้โอ้ค กว้าง 8 นิ้ว ลายปาร์เก้ 3 แถว (Spec: 13/3*180*1,000-1,800mm) เป็นการนำไม้โอ้คมาจัดเรียงกัน 3 แถวเป็นลายเหมือนไม้ปาร์เก้ ให้ได้ความกว้าง 8 นิ้ว โดยเราจะจัดเรียงลายไม้มาจากโรงงาน ข้อดีคือ ลูกค้าจะได้ไม้เอ็นจิเนียร์หน้ากว้าง ที่มีความยาวถึง 1.80 เมตร ดังนั้น รอยต่อแผ่นเมื่อติดตั้งออกมาจะน้อย และ ดูสวยงามมาก ครับ

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ลายปาร์เก้ 3 แถว หน้ากว้าง 8 นิ้ว