งานรื้อพื้นไม้เอ็นจิเนียร์เดิมในห้องฟิตเนส และ ติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ประเภท ไม้โอ้ค ธรรมชาติ (Natural Oak) ใหม่ เนื่องจากห้องฟิตเนสส่วนกลางที่คอนโด โดนน้ำสาดจากนอกอาคาร ซึมเข้าห้องฟิตเนสเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดความเสียหายกับไม้เดิม ทางทีมงานของ ดับเบิลฟลอร์ ได้ทำการรื้อพื้นไม้เดิม และ เปลี่ยนพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ใหม่ ได้สวยงาม น่าใช้บริการ

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ห้องฟิตเนส

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ห้องฟิตเนส 4

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ห้องฟิตเนส 3

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ห้องฟิตเนส 2