งานติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้ แบบหนา 3 มิลลิเมตร แบบติดตั้งด้วยกาว รหัส W04A เป็นกระเบื้องยางสีขาว ติดตั้งที่อาคารมหาทุน ถนนพระราม 3 โดยพื้นเดิมเป็นพื้นแกรนิโต ซึ่งกระเบื้องยางของดับเบิลฟลอร์ สามารถติดตั้งทับพื้นแกรนิโดตได้เลย โดยการทากาวติดกระเบื้องยางบนพื้น และ วางแผ่นกระเบื้องยางทับพื้นแกรนิโตได้เลย กระเบื้อยางลายไม้ สีขาว ให้ความสวยงาม สว่าง เหมาะกับห้องทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกไม่ง่วงตลอดเวลาการทำงานครับ

พื้นเดิมก่อนติดตั้งด้วยกระเบื้องยางลายไม้ เป็นพื้นแกรนิโต
W04 (3mm) อาคารมหาทุน ติดตั้งทับกระเบื้องยางแบบหนา 3mm ทับกระเบื้องแกรนิโตเดิม
W04 (3mm) อาคารมหาทุน ติดตั้งทับกระเบื้องยางแบบหนา 3mm ทับกระเบื้องแกรนิโตเดิม
W04 (3mm) อาคารมหาทุน ติดตั้งทับกระเบื้องยางแบบหนา 3mm ทับกระเบื้องแกรนิโตเดิม
W04 (3mm) อาคารมหาทุน ติดตั้งทับกระเบื้องยางแบบหนา 3mm ทับกระเบื้องแกรนิโตเดิม