กระเบื้องยางลายไม้ มีหลากหลายความหนา ได้แก่ แบบหนา 3mm เป็นแบบติดตั้งด้วยกาว และแบบหนา 4mm เป็นแบบติดตั้งด้วยการเข้าลิ้น ไม่ต้องใช้กาว ข้อดีของกระเบื้องยางที่หนา 3mm คือสามารถนำมาติดตั้งลายก้างปลาได้ จึงได้ผลงานติดตั้งกระเบื้องยางสีดำลายก้างปลา Code: 041 ที่สวยงามไม่เหมือนใครครับ

สภาพพื้นก่อนติดตั้ง
สภาพพื้นก่อนติดตั้ง
Vinyl 3mm (Code: 041) ติดตั้งลายก้างปลา
Vinyl 3mm (Code: 041) ติดตั้งลายก้างปลา
Vinyl 3mm (Code: 041) ติดตั้งลายก้างปลา
Vinyl 3mm (Code: 041) ติดตั้งลายก้างปลา