งานขัดทำสีพื้นไม้ 02

งานขัดทำสีพื้นไม้ บางนาตราด 30

งานขัดทำสีพื้นไม้ 01