Herringbone Beech Engineered Wood Flooring หรือ พื้นไม้บีช ติดตั้งลายสลับฟันปลา หรือ ลายก้างปลา กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากการติดตั้งพื้นไม้ลายก้างปลาให้ออกมาสวยงามนั้นไม่ได้ทำได้ง่ายๆ และมีเพียงไม่กี่โรงงานในประเทศไทยที่สามารถผลิตไม้ก้างปลาได้ โดยผลงานที่จะออกมาสวยงามนั้น จะต้องประกอปไปด้วย พื้นไม้ที่สวยงาม ผลิตออกมาได้มาตรฐาน และช่างผู้ติดตั้งที่ชำนาญ จึงได้ออกมาเป็นผลงานการติดตั้ง พื้นไม้ก้างปลาอันสวยงามดังตัวอย่างผลงานของเรา ที่สำนักงาน Agoda ที่ Central World ครับ

ทีมงานดับเบิลฟลอร์ กำลังเตรียมความพร้อมของพื้น เพื่อติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์
ทีมงานดับเบิลฟลอร์ กำลังเตรียมความพร้อมของพื้น เพื่อติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งพืนไม้เอ็นจิเนียร์ ควรเป็นพื้นที่เรียบได้ระดับ เช่นพื้นปูนขัดหยาบ พื้นปูนขัดมัน พื้นกระเบื้อง พื้นไม้อัด พื้นหินขัด ที่เรียบได้ระดับ เป็นต้น
ทีมงานกำลังติดตั้งพื้นไม้บีช
ทีมงานกำลังติดตั้งพื้นไม้บีช โดยติดตั้งแบบลายก้างปลา หรือ Herringbone ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม โดยไม้เอ็นจิเนียร์ เป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับนำมาติดตั้ง ลายก้างปลาอย่างมาก
ผลงานการติดตั้งพื้นไม้บีช ไม้ก้างปลา โดยดับเบิลฟลอร์
ผลงานการติดตั้งพื้นไม้บีช ไม้ก้างปลา โดยดับเบิลฟลอร์ พื้นไม้สีบีช ติดตั้งลายก้างปลา ออกมาสวยงาม ทำให้ห้องดูสวยงามอย่างน่าสะดุดตาครับ