กระเบื้องยางลายไม้ หรือ Vinyl Flooring เป็นอีกวัสดุหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน กระเบื้องยางลายไม้ มีหลายแบบด้วยกัน โดยหลักๆ แบ่งเป็นความหนาที่ต่างๆกัน ได้แก่

1.) กระเบื้องยางลายไม้แบบหนา 2 มิลลิเมตร ติดตั้งแบบทากาว

2.) กระเบื้องยางลายไม้แบบหนา 3 มิลลิเมตร ติดตั้งแบบทากาว และ

3.) กระเบื้องยางลายไม้แบบหนา 4 มิลลิเมตร แบบเข้าลิ้น ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้กาว

โดยแน่นอนว่ากระเบื้องยางที่มีความหนา 4 มิลลิเมตร ย่อมมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า กระเบื้องยางแบบหนา 3 มิลลิเมตร และ แบบหนา 2 มิลลิเมตร ตามลำดับ

ตัวอย่างผลการการติดตั้งกระเบื้องยางแบบหนา 3 มิลลิเมตร รหัส J28 นี้เป็นการติดตั้งที่ออฟฟิต บนอาคาร FYI โดยทาง Interior Designer ได้ออกแบบพื้น และ เฟอร์นิเจอร์เป็นโทนสีอ่อน สร้างความสว่างให้กับออฟฟิตได้เป็นอย่างดี โดยการติดตั้งกระเบื้องยาง project นี้ มีความยากอยู่ที่ว่า พื้นที่ที่จะติดตั้งเป็นพื้นยกระดับ ที่มีการเดินสายไฟไว้ใต้พื้นยกระดับนี้ และพื้นยกระดับเป็นพื้นที่มีร่อง และ รอยต่อของปูน ค่อนข้างถี่ ซึ่งกระเบื้องยางแบบติดตั้งด้วยการทากาวทั้งหมด ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแบบนี้ได้ เนื่องจากพื้นผิวที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยางแบบทากาว จะต้องเป็นพื้นผิวที่เรียบได้ระดับ ตัวอย่างเช่น พื้นปูนขัดมัน หรือ พื้นยิบซัมบอร์ด เป็นต้น ทาง ดับเบิลฟลอร์ จึงต้องปรับระดับพื้นโดยการรองพื้นผิวด้วยยิบซัมบอร์ดก่อน และยาแนวพื้นยิบซัมบอร์ดให้เรียบ แล้วค่อยติดตั้งกระเบื้องยางความหนา 3 มิลลิเมตร ทับ จึงออกมาเป็นผลงานการติดตั้งกระเบื้องยางที่สวยงาม ตามผมงานของ ดับเบิลฟลอร์ ข้างล่างนี้ครับ

ภาพก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง
ภาพก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง
ภาพการติดตั้ง Smart Board เพื่อปรับระดับพื้น ก่อนติดตั้งกระเบื้องยางทับ
ภาพการติดตั้ง Smart Board เพื่อปรับระดับพื้น ก่อนติดตั้งกระเบื้องยางทับ
ทีมงานของดับเบิลฟลอร์ กำลังติดตั้งกระเบื้องยาง
ทีมงานของดับเบิลฟลอร์ กำลังติดตั้งกระเบื้องยาง
ผลงานการติดตั้งกระเบื้องยางของ ดับเบิลฟลอร์
ผลงานการติดตั้งกระเบื้องยางของ ดับเบิลฟลอร์
ผลงานการติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้ โดย ดับเบิลฟลอร์
ผลงานการติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้ โดย ดับเบิลฟลอร์