กระเบื้องยางลายไม้ หรือ Vinyl Flooring ขนาดความหนา 3 มิลลิเมตร แบบติดตั้งด้วยกาว รหัส 066 สีสัก ติดตั้งลายก่ออิฐ ของดับเบิลฟลอร์

กระเบื้องยาง แบบหนา 3mm รหัส 066 ติดตั้งด้วยการทากาว
กระเบื้องยาง แบบหนา 3mm รหัส 066 ติดตั้งด้วยการทากาว
กระเบื้องยาง แบบหนา 3mm รหัส 066 ติดตั้งด้วยการทากาว
กระเบื้องยาง แบบหนา 3mm รหัส 066 ติดตั้งด้วยการทากาว